Myszków, Śląskie

Obiekt | 1 035 200 zł | 508,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 035 200 zł
 • Miasto: Myszków
 • Powierzchnia: 508,90 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 2 034 zł
 • Ulica: 1 Maja 134
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21717X50861217
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-19 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości

ogłasza I przetarg

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącej w skład

masy upadłości Władysława Kazimierza Jędruszka

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHUP ART-BUD

w MyszkowiePRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca aktualnie funkcjonującą salę przyjęć okolicznościowych położoną w Myszkowie, województwo śląskie.Sprzedaż obejmuje ogół składników materialnych i niematerialnych według stanu na dzień przetargu stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności gastronomiczno-rozrywkowej.Oznaczenie nieruchomości: Prawo wieczystego użytkowania działki nr 7004/16 o powierzchni 0,3223 położonej w Myszkowie przy ul. 1 Maja 134 zabudowanej budynkiem sali przyjęć okolicznościowych o powierzchni użytkowej 508,90m2 wraz z wyposażeniem, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1M/00068823/1.Sprzedaż nieruchomości dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego Ustawa z dnia 28 lutego 2003r, Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017r (Dz.U. 2017, poz.2344)z późniejszymi zmianami.Cena oszacowania: 1.035.200,00zł (słownie: milion trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych).Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 20 lutego 2019r o godz. 14.30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 w sali nr 110.Regulamin przetargu i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 601 993 499, e-mail: [email protected]

Image things

Myszków , Śląskie

281 733 zł | 164,50 m2

 • cena: 281 733 zł
 • 1 713 za m2
Image things

Myszków , Śląskie

90 750 zł | 47,90 m2

 • cena: 90 750 zł
 • 1 895 za m2
Image things

Myszków , Śląskie

125 000 zł | 3 pokoje | 53,05 m2 | Parter

 • cena: 125 000 zł
 • 2 356 za m2