Brzeg, Opolskie

Lokal użytkowy | 529 000 zł | 219,84 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 529 000 zł
 • Miasto: Brzeg
 • Powierzchnia: 219,84 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 2 406 zł
 • Ulica: Wrocławska 5
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 53 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21714X50854191
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-31 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 8/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1741.

Obwieszczenie o przetargu
Syndyk masy upadłości Energy Investors Group S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu niemieszkalnego położonego w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 5/4, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW: OP1B/00049553/8, o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 219.84 m2
wraz z udziałem w wysokości 3/100 w prawie własności gruntu numer 1000 AM7 oraz we współwłasności części wspólnej.
2. Cena wywoławcza wynosi 529.000,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
3. Pisemne oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A,
00-454 Warszawa.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
trzy tysiące złotych) przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. o numerze: 74 1090
1870 0000 0001 3460 0929 z dopiskiem „PRZETARG -sygn. akt. X GUp 382/17 - WROCŁAWSKA” najpóźniej do
dnia 31 stycznia 2019 roku.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, dnia 1 lutego 2019 roku, o godzinie 1510, w sali nr 14.
6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80.

Image things

Brzeg , Opolskie

416 667 zł | 227,56 m2

 • cena: 416 667 zł
 • 1 831 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

82 500 zł | 2 pokoje | 48,52 m2 | 1 piętro

 • cena: 82 500 zł
 • 1 700 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

147 350 zł | 2 pokoje | 93,00 m2

 • cena: 147 350 zł
 • 1 584 za m2