Brzeg, Opolskie

Obiekt | 391 000 zł | 414,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 391 000 zł
 • Miasto: Brzeg
 • Powierzchnia: 414,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 944 zł
 • Ulica: Wileńska 43
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 40 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21713X50851849
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-30 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 8/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1740.

Syndyk masy upadłości Energy Investors Group S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 959, o obszarze 737 m2, usytuowanej w Brzegu przy ul. Wileńskiej 43, wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 414,00 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OP1B/00027103/9.
2. Cena wywoławcza wynosi 391.000,00 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
3. Pisemne oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. o numerze: 74 1090 1870
0000 0001 3460 0929 z dopiskiem „PRZETARG - sygn. akt.X GUp 382/17 - WILEŃSKA” najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019 roku.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, dnia 1 lutego 2019 roku, o godzinie 1450, w sali nr 14.
6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80

Image things

Brzeg , Opolskie

416 667 zł | 227,56 m2

 • cena: 416 667 zł
 • 1 831 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

82 500 zł | 2 pokoje | 48,52 m2 | 1 piętro

 • cena: 82 500 zł
 • 1 700 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

329 250 zł | 419,56 m2

 • cena: 329 250 zł
 • 785 za m2