Kraków, Grzegórzki

Mieszkanie | 508 912 zł | 85,24 m2

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 508 912 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 85,24 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 5 970 zł
 • Ulica: Jaworskiego 5
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21709X50842481
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-11 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 7/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1522.

WARUNKI PRZETARGU
NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
WCHODZĄ CYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
SECUS PROPERTY SA RESIDENTIAL SKA W UPADŁOŚCI
§ 1
Przedmiot przetargu
1. Przedmiotem przetargu jest nabycie prawa własności dla poniżej wymienionych nieruchomości:
a) Lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Jaworskiego 5, obręb Śródmieście, o pow. 85,24 m2 , dla którego Są d Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą
o numerze KR1P/00523954/9, wraz z miejscem postojowym położonym w kondygnacji podziemnej ww. nieruchomości, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi
Księgę Wieczystą o nr. KR1P/00519369/0, oraz komórką lokatorską położoną w kondygnacji podziemnej ww. nieruchomości, dla której Są d Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystąo numerze KR1P/00523953/2,

Cena wywoławcza stanowi wartość:
- dla nieruchomości przy ul. Jaworskiego 5 w Krakowie wraz z miejscem postojowym oraz komórką lokatorską:
508.912,00 zł netto (słownie: pięćset osiem tysięcy i dziewięćset dwanaście złotych zero groszy netto),

Warunkiem przystą pienia do przetargu jest wpłata wadium,w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. odpowiednio:
a) 50.000,00 zł dla nieruchomości przy ul. Jaworskiego 5 w Krakowie wraz z miejscem postojowym i komórką
lokatorską

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastą pi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lutego 2019 roku o godzinie:
- 1300 - dla nieruchomości przy ul. Skorupki 11 w Krakowie

Image things

Kraków , Podgórze

367 275 zł | 2 pokoje | 79,14 m2 | 6 piętro

 • cena: 367 275 zł
 • 4 641 za m2
Image things

Kraków , Czyżyny

130 050 zł | Kawalerka | 95,03 m2 | 1 piętro

 • cena: 130 050 zł
 • 1 369 za m2
Image things

Kraków , Nowa Huta

191 775 zł | 2 pokoje | 47,13 m2 | 2 piętro

 • cena: 191 775 zł
 • 4 069 za m2