Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Starachowice, świętokrzyskie

223 500 zł | Mieszkanie | 64,05 m2

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach
Tomasz Zagrajek
Kancelaria Komornicza nr IV w Starachowicach ul. Lipowa 29, 27-200 Starachowice
tel. 0-41 2629435, e-mail: [email protected], www.starachowicekomornik.pl
rach. bank.: ING Bank Śląski SA nr 90 1050 1416 1000 0023 6850 1991

Sygn. akt  Km 334/18 (spr. gł.), Km 62/22, Km 63/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Tomasz Zagrajek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  28 października 2022 roku o godz. 12:00  w Sądzie Rejonowym w Starachowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (powierzchnia użytkowa 64,05 m2 - 3 pokoje, kuchnia, łazienka,wc) położonego w Starachowicach ul.Graniczna 12/82 posiadającego założoną księgę wieczystą  XXXX/XXXXXXXX/X.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi własność dłużników cc
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę 298 000,00 zł..
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte oszacowania tj. kwotę:  223 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie  29 800,00 zł. (10 % ceny oszacowania).

    Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek komornika nr 90 1050 1416 1000 0023 6850 1991 (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00  do  18:00 zaś akta sprawy z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. Operat znajduje się do wglądu równiez w kancelarii komornika.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie  nieruchomości lub  przedmiotów razem z  nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.KOMORNIK SĄDOWY

Tomasz Zagrajek

                                                                                                                        

Historyczne ceny

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

370 000 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 370 000 zł
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

147 600 zł | Działka | 0.0698 ha.

  • cena: 147 600 zł
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

94 710 zł | Działka | 0.0713 ha.

  • cena: 94 710 zł