Dziekanów Leśny, Mazowieckie

Obiekt | 1 280 000 zł | 685,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 7/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1508.


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 12 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GUp 595/17 zatwierdził warunki
przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dziekanów Leśny, składających się z:
a. działki nr 181/7 o powierzchni 895 m2, zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 360,2 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą WA1N/00020357/8;
b. działki nr 181/11 o powierzchni 997 m2, zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym o powierzchni
użytkowej 325 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą WA4M/00387975/6,określając, iż cena wywoławcza wynosi 1.280.000 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2019 r.
Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jestdo wpłaty wadium w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Team Sp.Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny W. Łukaszczyk
w upadłości w banku BGŻ Paribas S.A. o numerze: 20 16001462 1831 1644 1000 0001, z dopiskiem „Przetarg Dziekanów
Leśny - sygn. akt X GUp 595/17”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2019 roku w gmachu
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 920.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26, w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 900-1700),e-mail: [email protected] oraz na stronie www.e-
-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu.

Image things

Maków Mazowiecki , Mazowieckie

23 205 213 zł | 7 807,00 m2

  • cena: 23 205 213 zł
  • 2 972 za m2
Image things

Sochaczew , Mazowieckie

182 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 182 000 zł
  • 182 000 za m2
Image things

Wołomin , Mazowieckie

282 400 zł | 89,00 m2

  • cena: 282 400 zł
  • 3 173 za m2