Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Toruń, Na Skarpie

215 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,90 m2 | 7 piętro

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 215 250 zł
 • Miasto: Toruń
 • Powierzchnia: 44,90 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 4 794 zł
 • Ulica: Konstytucji 3 Maja 13F
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 7
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 28 700 zł
 • Numer oferty: 217052X508335787
 • Termin wpłaty wadium: 12-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Marek Imiela

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3,  Toruń,   87-100 Toruń

tel. 507507148 / fax. 507507148

Sygnatura: Km 3035/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Toruniu Marek Imiela na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy  Konstytucji 3 Maja 13F/187, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, położonego pod adresem: Toruń, ul. Konstytucji 3-go Maja 13F Usytuowanie lokalu w budynku: VII piętro (ósma kondygnacja) w budynku 12 kondygnacyjnym wzniesionym w technologii wielkiej płyty 1993 r. Powierzchnia użytkowa: 44,90 m2 Wykaz pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, Pomieszczenia przynależne: z lokalem mieszkalnym związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia piwnicy Księga Wieczysta: dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek posadowiony jest na nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 35/51, 35/50, dla której prowadzona jest KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.10.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 250,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 45 1020 1462 0000 7102 0319 6805 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
28.09.2022 - 12.10.2022 12:00 - 14:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Marek Imiela


Historyczne ceny

Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

730 000 zł | Działka | 0.0772 ha.

 • cena: 730 000 zł
Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

3 234 408 zł | Działka | 0.841 ha.

 • cena: 3 234 408 zł
Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

6 975 000 zł | Działka | 2.3987 ha.

 • cena: 6 975 000 zł