Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Oblekoń, świętokrzyskie

124 271 zł | Dom | 90,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala
Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju
Kancelaria Komornicza 28-100 Busko-Zdrój, ul.  Kościuszki 60/114
tel.: 576-572-996, email: [email protected], www.busko.komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas S.A. 26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 
Sygn. akt Km 276/21
Busko-Zdrój, dnia 17.09.2022OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju  na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.12.2022 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju mającego siedzibę pod adresem:
ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dla której SĄD REJONOWY BUSKO ZDRÓJ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej nieruchomość gruntową rolną, na którą składają się:

1) działka zabudowana nr 982/1 o powierzchni 4 000 m2 (0,4000 ha) z obrębu 0013 Oblekoń 
suma oszacowania tej działki wynosi 159 366,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 119 524,50 zł; wysokość rękojmi wynosi 15 936,60 zł.
działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 90,00 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 70,00 m2.
2) działka niezabudowana nr 982/2 o powierzchni 2 100 m2 (0,2100 ha) z obrębu 0013 Oblekoń 
suma oszacowania tej działki wynosi 6 328,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 4 746,00 zł; wysokość rękojmi wynosi 632,80 zł.
będącej  własnością dłużnika: zz.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 165 694,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 124 270,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 569,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 Bank BNP Paribas S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju protokół opisu i oszacowania nieruchomości (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 438/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Przemysław Rogala


Image things

Jędrzejów, świętokrzyskie

156 568 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,40 m2

  • cena: 156 568 zł
  • 3 449 za m2
Image things

Bieganów, świętokrzyskie

54 600 zł | Działka | 1.51 ha.

  • cena: 54 600 zł
Image things

Sulejów, świętokrzyskie

10 810 zł | Działka | 0.3 ha.

  • cena: 10 810 zł