Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gostyń, śląskie

192 735 zł | Dom | 96,94 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 192 735 zł
 • Miasto: Gostyń
 • Powierzchnia: 96,94 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 1 988 zł
 • Ulica: Pszczela 5
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 25 698 zł
 • Numer oferty: 217045X508319393
 • Termin wpłaty wadium: 15-11-2022 - Co to znaczy?

Opis

Km 230/19

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Agnieszka Pietrasik Kancelaria Komornicza nr I w Mikołowie ul. Okrzei 17 zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 16.11.2022r. o godz. 14:00 w sali nr 33  Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


położonej pod adresem: Gostyń, ul. Pszczela 5  stanowiącej własność dłużników i posiadająca założoną księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. 


Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym o łącznej powierzchni użytkowej 96,94 m2 obejmująca działkę nr 3272/158. Budynek w stanie technicznym do gruntownego remontu. Działka o nr 3272/158 o powierzchni 0,0369 ha. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  256.980,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 192.735,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyc rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 25.698,00zł


Rękojmia winna byc wpłacona w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy kancelarii komornika nr: 
58 1090 1186 0000 0001 4190 1941 Santander Bank Polska S.A., przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku banowym komornika najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach od  14.11.2022r. do  15.11.2022r. w godzinach od 14:00 do 17:00.


     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 488/20/GC
     Obwieszczenie o licytacji wraz ze zdjęciami nieruchomości zostaną opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl.
     Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
    Osoby prawne powinny przedłożyć stosowne dokumenty do zakupu nieruchomości. 
     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub  przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
     Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Image things

Ruda Śląska, śląskie

284 000 zł | Działka | 0.1199 ha.

 • cena: 284 000 zł
Image things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

280 500 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 280 500 zł
Image things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

116 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,85 m2 | 2 piętro

 • cena: 116 250 zł
 • 2 778 za m2