Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Wojaszówka, podkarpackie

134 775 zł | Dom | 89,68 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Natalia Kubala

Kancelaria Komornicza, Grodzka 26,  Krosno,   38-400 Krosno

tel. 134324947 / fax. 134324947

Sygnatura: Km 281/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-10-2022 o godz. 12:15  w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12/-, 38-400 Krosno, pokój 309,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest xx   położonego przy  35, 38-471 Wojaszówka , dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie  (adres: ul. Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi: działka nr 464 o pow. 0,1000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej 89,68 m2 i obiektem gospodarczym o pow. zabud. 67,90 m2, budynek jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 179 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Rzeszowie 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 12/-, Krosno, 38-400  Krosno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Natalia KubalaImage things

Jasionka, podkarpackie

3 000 000 zł | Działka | 1.4698 ha.

  • cena: 3 000 000 zł
Image things

Grębów, podkarpackie

78 720 zł | Działka | 0.5248 ha.

  • cena: 78 720 zł
Image things

Przemyśl, podkarpackie

250 000 zł | Działka | 0.2195 ha.

  • cena: 250 000 zł