Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Łomża, podlaskie

959 840 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 959 840 zł
 • Miasto: Łomża
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 959 840 zł
 • Ulica: Kraska 116
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 127 979 zł
 • Numer oferty: 217039X508305341
 • Termin wpłaty wadium: 24-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Karolina Kukuć

Kancelaria Komornicza, Plac Stary Rynek 8,  Łomża,   18-400 Łomża

tel. 86 479 02 04 / fax. 86 479 02 05

Sygnatura: Km 1740/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Łomży Karolina Kukuć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-10-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój VI,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są xx  położonej przy  Kraska 116, 18-400 Łomża , dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 80-tych wraz z budynkiem gospodarczym oraz budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy. Powierzchnia działki wynosi 6 440 m2. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 80,00 m2, powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego – 111,00 m2, z kolei powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego w trakcie budowy wynosi 168,00 m2. Bezpośredni dostęp do nieruchomości możliwy jest z publicznej drogi o bitumicznej nawierzchni.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika xw udziale 1/2 oraz dłużniczki x w udziale 1/2.
Suma oszacowania udziałów dłużników wynoszących po 1/2 wynosi 639 893,50zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 127 978,70zł.

Suma oszacowania wynosi 1 279 787,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 959 840,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 127 978,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 55 1020 1592 0000 2402 0317 4281.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Polowa 1, Łomża, 18-400  Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karolina KukućImage things

Łomża, podlaskie

131 835 zł | Działka | 0.11 ha.

 • cena: 131 835 zł
Image things

Łomża, podlaskie

119 852 zł | Działka | 0.1 ha.

 • cena: 119 852 zł