Szklarska Poręba, Dolnośląskie

Obiekt | 460 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

STAROSTA JELENIOGÓRSKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PRZY
UL. PIASTOWSKIEJ NR 16, W GRANICACH DZIAŁKI NR 230, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w Szklarskiej Porębie przy
ul. Piastowskiej nr 16, w granicach działki nr 230 o pow. 0,2129 ha, obręb 0003, Kw. nr JG1J/00067877/8. Nieruchomość zabudowana, zabudowa zlokalizowana jest w części środkowej nieruchomości i stanowi ok. 6 % powierzchni działki. Wokół budynku teren jest wypłaszczony i utwardzony, stanowi on dojazd do budynku i parking samochodowy, place zabaw i zielone tereny rekreacyjne.
W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr JG1J/00006877/8 bez długów i ciężarów.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 191 z dnia 27 czerwca 2017 roku.
Cena wywoławcza - 460.000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) - 23.000,00 zł
Minimalne postąpienie - 4.600,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 08.03.2019 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i przy
ul. Podchorążych 15 oraz na stronie internetowej pod adresem www.powiat.jeleniogrski.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

Image things

Szklarska Poręba , Dolnośląskie

139 000 zł | 2 pokoje | 38,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 139 000 zł
  • 3 582 za m2
  • cena: 941 625 zł
  • 941 625 za m2