Police, Zachodniopomorskie

Obiekt | 1 530 900 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 530 900 zł
 • Miasto: Police
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 1 530 900 zł
 • Ulica: Piotra I Pawła
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 150 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21701X50823745
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-18 - Co to znaczy?

Opis

STAROSTA POLICKI
og ł a s z a
piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa

obręb Nr 2 Police,
Kw
SZ2S/00044533/4

Opis nieruchomości: nieruchomości położone w Policach przy ul. Piotra i Pawła. Działki są uzbrojone w media infrastruktury osiedlowej. Nieruchomość oznaczona działką nr 2230/1 zabudowana jest pięcioma budynkami. Kształt działki jest regularny, a teren płaski. Nieruchomość oznaczona działką nr 2230/2 zabudowana jest ośmioma budynkami. Kształt działki jest nieregularny, a teren płaski.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Police teren oznaczony jest symbolem 9-ZcH 17 PU – teren obiektów produkcyjno-usługowych.
Działy III i IV księgi wieczystej numer SZ2S/00044533/4 prowadzonej dla wykazanej nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dział IV księgi wieczystej numer SZ2S/00020978/1 prowadzonej dla wykazanej nieruchomości jest wolny od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Natomiast w dziale III ww. księgi wieczystej wpisano służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o. o. do pasa gruntu o wymiarach 41m x 0,5m, powierzchni 20,50 m², która polega na prawie do korzystania na ww.
powierzchni nieruchomości z urządzeń energetycznych oraz na korzystaniu przez służby techniczne uprawnionej spółki z tej powierzchni.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późń. zm.).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32,34 w pokoju nr 17 (I piętro).

Wadium należy wnieść gotówką lub przelewem najpóźniej w dniu 18 marca 2019 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Policach w Banku PEKAO S.A. I O/Police numer 44124039431111000041356962

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

83 250 zł | 27,33 m2

 • cena: 83 250 zł
 • 3 046 za m2
Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

600 530 zł | 619,00 m2

 • cena: 600 530 zł
 • 970 za m2
Image things

Trzebiatów , Zachodniopomorskie

396 750 zł | 228,90 m2

 • cena: 396 750 zł
 • 1 733 za m2