Blachownia, Śląskie

Mieszkanie | 45 467 zł | 2 pokoje | 54,22 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk (tel. 0-34 361-06-07) ogłasza, że: dnia 12.02.2019 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego: lokalmieszkalny, na który składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka, komórka, wiatrołap, lokal położony na parterze budynku dwurodzinnego o pow. użytkowej 54,22 m2 oraz udział związany z własnością lokalu - 5766/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt jako działka nr 687/4 o pow. 2601 m2,
położonego: 42-290 Blachownia, Cisiańska 125/1, Cisie,
dla którego IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie
prowadzi księgę wieczystą nr KW 116380 [NKW: CZ1C/00116380/5].
Suma oszacowania wynosi 68 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 466,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 820,00 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004, która musi wpłynąć na konto Sądu najpóźniej na dzień przed terminem licytacji z podaniem sygnatury akt sądowych XV Co 1435/18.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Image things

Blachownia , Śląskie

352 867 zł | 1,00 m2

  • cena: 352 867 zł
  • 352 867 za m2