Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Tarnowskie Góry, śląskie

87 000 zł | Mieszkanie | 20,00 m2

- 27 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 87 000 zł
 • Miasto: Tarnowskie Góry
 • Powierzchnia: 20,00 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 4 350 zł
 • Ulica: Pokoju 12
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 17 400 zł
 • Numer oferty: 216993X508197609
 • Termin wpłaty wadium: 21-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
oglasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku
przy ul. Pokoju 12 w Tarnowskich Górach
Lokal mieszkalny nr 9 - usytuowany na drugim piętrze budynku ( Pokoju 12), składający się z
pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki.
- powierzchnia użytkowa lokalu: 20,00 m2 - pomieszczenia przynależna – piwnica: 6,30 m2 - udział we współwłasności: 91/10000
Oznaczenie nieruchomości w/g księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Do lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest roszczenie na rzecz Skarbu Państwa o opłatę przekształceniową ustaloną na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nieruchomość, na której znajduje się w/w lokal obejmuje działki nr 5200/49, 5246/50 o łącznej pow. 5299 m2, obręb Tarnowskie Góry AM - 1, zapisane w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym (trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna - piwnice), sześcioklatkowym (Pokoju nr 2,4,6,8,10,12). Budynek został wzniesiony w latach 60-tych XX wieku. Wyposażony: w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energii elektrycznej. Powierzchnia użytkowa budynku 2 425,49 m2.


Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 40, o godz.1100
Dodatkowe informacje:
• nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,
• termin zawarcia aktu notarialnego ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od daty podpisania
protokołu z przetargu. Koszty aktu notarialnego wraz z kosztami opłaty sądowej ponosi nabywca,
• wpłata ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu musi być dokonana w całości przed spisaniem umowy notarialnej, zgodnie z warunkami zawartymi w protokole z przetargu, tak aby na dwa dni
przed ustaloną datą aktu notarialnego była zaksięgowana na rachunku bankowym Urzędu,
•w 6 tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski
od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 1899)

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Lokalowej Referacie Rozliczeń i Remontów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 (parter pokój nr 19 ) tel. 32/ 39 33 660, 32/39 33 608

Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Tarnowskie Góry - Urząd Miejski w Tarnowskich Górach można uzyskać na stronie www.biptarnowskiegory.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
BartosSshment

Historyczne ceny

Image things

Gliwie, śląskie

2 800 000 zł | Działka | 1.2189 ha.

 • cena: 2 800 000 zł
Image things

Ruda Śląska, śląskie

293 000 zł | Działka | 0.1177 ha.

 • cena: 293 000 zł
Image things

Świerklany Dolne, Świerklany Dolne

590 770 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 590 770 zł