Nowa Ruda, Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 10 900 zł | 22,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 10 900 zł
 • Miasto: Nowa Ruda
 • Powierzchnia: 22,64 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 481 zł
 • Ulica: Czarna 10
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 635 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21691X50800325
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-08 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa RudaCZARNA nr 10– lokal niemieszkalny o powierzchni 22,64 m kw

udział w częściach wspólnych 10/100, księga wieczysta nr SW2K/00017396/0

oznaczenia geodezyjne: obr. 4, AM 4, dz. nr 109/23 o pow. 827 m kw

CENA WYWOŁAWCZA: 10900,00 zł - słownie: dziesięćtysięcy dziewięćsetzłotych.

(tj. 2 536,00 euro)OPIS nieruchomości :

Lokal położony jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 22,64 m². Funkcjonalność lokalu jest słaba – przechodnie pomieszczenie, wc do wspólnego użytku położone jest w budynku gospodarczym. Standard wykończenia jest zły: lokal do kapitalnego remontu. Okna i drzwi drewniane, na podłogach wykładzina pcv. Na ścianach tynki cementowo-wapienne – zagrzybione, powłoki malarskie.

W lokalu znajduje się instalacja elektryczna. Ogrzewanie piecowe.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.II przetarg odbędzie się dnia 13 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, Sala nr 308

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 08 stycznia 2019 r. do dnia 08 lutego 2019 r.Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej (tj. 1635,00) do dnia 08 lutego2019 r. na konto depozytowe tut. Urzędu, prowadzone w Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/Nowa Ruda :

09 9536 0001 2001 0010 7868 0004 - z dopiskiem „II przetarg – ul. Czarna nr 10”Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa w terminie do 7 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie.

W celu obejrzenia lokalu przed przetargiem należy skontaktować się z Zarządcą – Noworudzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, przy ul. Świdnickiej nr 20 - tel.74 872 2208.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 74 872 03 25.

Image things

Nowa Ruda , Dolnośląskie

280 875 zł | 553,00 m2

 • cena: 280 875 zł
 • 508 za m2
Image things

Nowa Ruda , Dolnośląskie

326 000 zł | 212,30 m2

 • cena: 326 000 zł
 • 1 536 za m2
Image things

Nowa Ruda , Dolnośląskie

39 533 zł | 2 pokoje | 36,12 m2

 • cena: 39 533 zł
 • 1 094 za m2