Warszaw, Ursus

Dom | 1 084 800 zł | 262,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 084 800 zł
 • Miasto: Warszaw
 • Powierzchnia: 262,64 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 4 130 zł
 • Ulica: Sosnkowskiego 5h
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 100 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 21687X50790957
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-11 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 5H stanowiącej działkę ew. 30/4 o pow. 421 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi KW o nr WA5M/00452460/7 wraz z udziałem 2/26 w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego (drodze wewnętrznej dojazdowej), stanowiącej działkę ew. nr 30/17, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi KW o nr WA1M/00068620/0.

Powierzchnia całkowita budynku wynosi 322,80 m2, z czego powierzchnia użytkowa stanowi 262,64 m2. Nieruchomość jest w całości ogrodzona, posiada przyłącza: energii elektrycznej, wodne, kanalizacyjne oraz gazowe. Dostępność do działki jest bardzo dobra, dojazd drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej kostką betonową.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.084.800,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych i 00/100) netto (przy czym nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT, w przypadku gdy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem).

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Anety Orczyk: Kancelaria Notarialna Milena Stempień – Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02-797 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100 złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej o numerze: 39 1750 0009 0000 0000 2775 3906, z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. X GUp 93/15 – ul. Sosnkowskiego w Warszawie” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Anety Orczyk: Kancelaria Notarialna Milena Stempień – Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02-797 Warszawa w dniu 18 lutego 2019 roku o godzinie 11:00.

Operaty szacunkowe sporządzone przez biegłych rzeczoznawców: REALEXPERTS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rzeczoznawca Tomasz Kotrasiński oraz Joanna Bonda) z dnia 18 maja 2017 r. znak: WN-ZK-GK-9_TK-2-15-10-V3 i Renatę Chróstną MRICS REV na dzień 22 lutego 2018 r., są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 9.00-16.00.

Operaty szacunkowe (wyciągi) oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne również do pobrania poniżej.

Image things

Szreńsk , Mazowieckie

184 380 zł | 1,00 m2

 • cena: 184 380 zł
 • 184 380 za m2
Image things

Wolsztyn , Mazowieckie

128 333 zł | 126,00 m2

 • cena: 128 333 zł
 • 1 019 za m2
Image things

Warszawa , Bemowo

182 900 zł | 29,99 m2 | 4 piętro

 • cena: 182 900 zł
 • 6 099 za m2