Węgorzewo, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 580 000 zł | 302,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie
ogłasza przeprowadzenie postępowań ofertowych
na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności do lokali:
– lokal użytkowy:

– ul. Pionierów 3 o pow. użytkowej 302,00 m2 ,
położonego na parterze budynku, udział w nieruchomości – 73/1000,
– cena wywoławcza 580.000,00 zł

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2019 r. w siedzibie Spółdzielni w Węgorzewie przy ul. Pionierów 2
w trybie niejawnym

Lokale oglądać można po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Spółdzielni pod nr tel. 87 427 29 15.

Przystępujący do postępowania winien zapoznać się z regulaminami określającymi warunki przystępowania do postępowania ofertowego, które wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni przy ul Pionierów 2 w Węgorzewie oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia czy też przerwania postępowania bez obowiązku podania przyczyny lub rozstrzygnięcia go w inny sposób niż podano w regulaminie.
Protesty i odwołania dotyczące postępowania ofertowego nie będą rozpatrywane.

Image things

Węgorzewo ,

149 970 zł | 1,00 m2

  • cena: 149 970 zł
  • 149 970 za m2
  • cena: 126 000 zł
  • 2 000 za m2