Szamotuły, Wielkopolskie

Dom | 444 645 zł | 853,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Lipowa 72, 64-500 Szamotuły, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V WKW prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00004186/4.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. 200,00 m2 oraz budynkiem kurnika o pow. uż. 853,60 m2, położonej w Szamotułach, przy ul. Lipowej 72, działka nr 3863 o powierzchni 3 991 m2, obręb 0001 Szamotuły, ark. mapy 29. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zabudowa produkcyjna. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako: - AG - tereny aktywizacji gospodarczej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki płaski, gruntowy, trawiasty z nasadzeniami roślin ozdobnych oraz elementami małej architektury, dojście do budynku mieszkalnego utwardzone. Działka o kształcie regularnym, ogrodzona siatką handlową z metalową bramą i furtką od frontu. Na działce zlokalizowany słup energetyczny z linią niskiego napięcia. Ulica uzbrojona w sieć: energii elektrycznej, wodociągową, gazową, telefoniczną oraz kanalizacji sanitarnej. Działka uzbrojona w przyłącza: energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, telefoniczne oraz wodociągowe. Opis budynku mieszkalnego - budynek jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, z piętrami przechodnimi, z poddaszem użytkowym i garażem dostawionym do budynku, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, o pow. uż. 200,00 m2. Budynek ok. 20-letni, po gruntownym remoncie w 2007 r. Zestawienie pomieszczeń: parter (pokój, kuchnia, przedsionek, wc, klatka schodowa), półpiętro (pralnia), poddasze (4 pokoje, łazienka) oraz piwnica (kotłownia ze składem na opał). Konstrukcja: fundamenty żelbetowe, ściany murowane, strop płytowy, pokrycie dachu papą oraz dachówką od strony frontowej budynku, schody betonowe. Wykończenie obiektu: komin murowany, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowane + płyta gipsowo kartonowa, na podłogach panele oraz płytki. Wykończenie ścian: farba emulsyjna oraz miejscowo tapeta + płytki w kuchni i sanitariatach. Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnętrzne – drewniane, wewnętrzne - płytowe. Instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, ciepłej wody (z bojlera elektrycznego oraz wymiennika), centralnego ogrzewania (z pieca węglowego), energii elektrycznej, telefoniczna. Opis budynku kurnika - w zabudowie wolnostojącej, parterowy, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, o pow. uż. 853,60 m2, budynek ok. 20-letni. Fundamenty betonowe. Ściany murowane. Tynki cementowo-wapienne. Dach kryty eternitem. Na suficie styropian 10, obity folią. Okna przemysłowe. Drzwi i bramy metalowe. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz instalacje specjalistyczne związane z produkcją. Budynek ogrzewany (piec węglowy 200 kW).

Suma oszacowania wynosi 666 967,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 444 644,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 696,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36907200022004040237260001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Koło , Wielkopolskie

102 851 zł | 4 pokoje | 62,30 m2 | 4 piętro

  • cena: 102 851 zł
  • 1 651 za m2
Image things

Luboń , Żabikowo

125 775 zł | Kawalerka | 34,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 125 775 zł
  • 3 604 za m2
Image things

Trzcianka , Wielkopolskie

466 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 466 200 zł
  • 466 200 za m2