Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Prałkowce, podkarpackie

466 495 zł | Dom | 384,57 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9,  Przemyśl,   37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax. 

Sygnatura: Km 228/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie 
art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2022r. o godz.10:00 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się 
     druga licytacja 
udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 124/93 o pow. 0,0800 ha 
zabudowanej wolnostojącym, murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym i przyziemiem budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 384,57m2  
położonej: 37-700 Przemyśl, Prałkowce, 
dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X 
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 26-10-2022r. o godz. 10:00
Suma oszacowania wynosi 699 742,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi  466 494,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 974,20zł. którą należy złożyć na rachunek bankowy
komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 40 10204274 2396 0000 2002 2818 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. 
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik


Image things

Mchawa, podkarpackie

85 000 zł | Działka | 0.2288 ha.

  • cena: 85 000 zł
Image things

Barycz, podkarpackie

1 598 zł | Działka | 0.11 ha.

  • cena: 1 598 zł
Image things

Rożubowice, podkarpackie

35 250 zł | Działka | 1.89 ha.

  • cena: 35 250 zł