Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Dom | 355 275 zł | 240,60 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom przystąpi w dniu 15 lutego 2019r. o godz. 09:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 155 do

P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I

Nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Krokusów 4, posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL1J/00026239/2 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu nr 720/8 i 706/8 o powierzchni całkowitej: 610 mkw. Na nieruchomości posadowiono budynek mieszkalno-usługowy z częścią garażową, wolnostojący, jednorodzinny, niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 294,40 mkw, powierzchnia mieszkalno-usługowa wynosi 240,60 mkw, powierzchnia pomieszczeń gospodarczych (z garażem) wynosi 53,80 mkw.
Nieruchomość oszacowana została na sumę 473 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 355 275,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 47 370,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:
- gotówką w kancelarii komornika;
- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

91 500 zł | 3 pokoje | 51,97 m2 | 3 piętro

  • cena: 91 500 zł
  • 1 761 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

90 000 zł | 3 pokoje | 55,68 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 1 616 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

52 500 zł | Kawalerka | 34,50 m2 | Parter

  • cena: 52 500 zł
  • 1 522 za m2