Legnica, Dolnośląskie

Dom | 250 533 zł | 186,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Legnicy


Karol Kułakowski


Kancelaria Komornicza, Chojnowska 76, Legnica, 59-220 Legnica


tel. (76)8565674 / fax. (76)8565674


Sygnatura: Km 44/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny, Kościuszki 1-3, 59-220 , pokój 6, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej : ul. Zagrodowa 14, 59-220 Legnica, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00032740/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana , położona w Legnicy, ul. Zagrodowa 14 obejmująca działkę nr 300 o pow. 0,0382ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym trzykondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja podziemna - piwnica). W bryle budynku znajduje się garaż na jeden samochód osobowy. Powierzchnia budynku z garażem wynosi 186m2 (dwie kondygnacje nadziemne). Na działce znajduje się również drewniana altana oraz odrębne pomieszczenie położone poniżej gruntu – jedna kondygnacja podziemna, stanowiące dodatkową piwnicę, posadowionie w rogu działki, ogrodzone. Działka częściowo zagospodarowana rekreacyjnie, pozostałą część stanowi wyłożony kostką brukową plac służący za podjazd do garażu oraz plac obok garażu o nawierzchni betonowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: cele mieszkaniowe.
W/w nieruchomość jest obciążona:
1) Dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą mieszkania polegająca na prawie korzystania z wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze domu mieszkalnego ustanowiona na rzecz Urszuli Rączkowskiej
2) Dożywotnia i nieodpłatna służebność osobista mieszkania polegająca na prawie korzystania na pierwszym piętrze z dwóch pokoi od strony południowej, wspólnej kuchni, łazienki, wc i korytarza znajdujących się w domu mieszkalnym ustanowiona na rzecz Małgorzaty Dropik.


Suma oszacowania wynosi 375 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 250 533,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 580,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch ostanich tygodni przed licytacją codziennie  w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach :

Data oględzin Godziny oględzin
12.02.2019 09:00 - 09:00
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Karol KułakowskiImage things

Legnica , Dolnośląskie

125 250 zł | 3 pokoje | 87,50 m2 | Parter

  • cena: 125 250 zł
  • 1 431 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

30 000 zł | 24,50 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 1 224 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

399 000 zł | 712,00 m2

  • cena: 399 000 zł
  • 560 za m2