Gliwice, Śląskie

Mieszkanie | 396 667 zł | 6 pokoi | 212,40 m2 | 3 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach


Przemysław Mrowiec


Kancelaria Komornicza, Jasnogórska 11, Gliwice, 44-100 Gliwice


tel. 323314048 / fax. 323314048


Sygnatura: KM 385/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysław Mrowiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2019 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 219, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Boh. Getta Warszawskiego 2a/6, 44-100 Gliwice, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00090075/0.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w wysokości 161/1000 w częściach wspólnych budynku i udziałem w wysokości 161/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 125 o po w. 0,0541 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 2a. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 206,78 m2. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego - piwnica - wynosi: 5,62m2. Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym (kamienicy), pięciokondygnacyjnym. Lokal dwupoziomowy, położony na III i IV (poddasze) piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym. Lokal wyposażony jest w balkon. Pierwszy poziom (III piętro) skłąda sie z trzech pokoi, łazienki z WC, kuchni, przedpokoju, spiżarki i łazienki. Drugi poziom (poddasze) składa się z trzech pokoi, łazienki i garderoby. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, wodociągową oraz kanalizacyjną. Ogrzewanie zasilane jest kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmy Immergas. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i płycinowa. Stolarka okienna PCV, w kuchni okno balkonowe drewniane podwójne. Drugi poziom lokalu powstał w wyniku adaptacji części strychowej. Ogólny stan lokalu dobry.


Suma oszacowania wynosi 595 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 396 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 70 1050 1504 1000 0091 3873 7995.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach mieszczącym się pod adresem: Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100 Gliwice.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Przemysław MrowiecImage things

Gliwice , Śląskie

105 000 zł | 2 pokoje | 34,66 m2 | 3 piętro

  • cena: 105 000 zł
  • 3 029 za m2
Image things

Gliwice , Śląskie

4 200 zł | 15,73 m2

  • cena: 4 200 zł
  • 267 za m2
Image things

Gliwice , Śląskie

66 200 zł | Kawalerka | 26,97 m2 | 3 piętro

  • cena: 66 200 zł
  • 2 455 za m2