Jedlicze, Podkarpackie

Mieszkanie | 175 000 zł | 194,10 m2

- 62 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 175 000 zł
 • Miasto: Jedlicze
 • Powierzchnia: 194,10 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 902 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21608X50605939
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-31 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 6/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1283.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygnaturą
V GUp 216/16, - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Syndyk masy upadłości Małgorzaty Jary w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygnaturą V GUp 216/16, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki zbioru nieruchomości gruntowo-budynkowych położonych w Jedliczu powiat krośnieński, województwo podkarpackie.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:
- działki nr 855/2 o pow. 0,2771 ha - zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 194,10 m2
i obiektem gospodarczym o pow. zabudowy 13,64 m2,
- działki nr 57 o pow. 0,1369 ha - niezabudowanej,
- działki nr 791/2 o pow. 0,1557 ha - niezabudowanej,
- działki nr 979 o pow. 0,0476 ha - niezabudowanej,
- działki nr 980 o pow. 0,0306 ha - niezabudowanej,
- działki nr 984 o pow. 0,2789 ha - niezabudowanej,
- działki nr 2099 o pow. 0,1157 ha - niezabudowanej,
dla których Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi wspólną Księgę Wieczystą nr KS1K/00066783/5.

Cena minimalna wynosi: 175.000,00 zł i jest ok. 40% niższa od ceny oszacowania dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w 2017 r.

Podstawowe warunki konkursu.
1. Ofertę nabycia nieruchomości kierowaną do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, i zatytułowaną: „Oferta w postępowaniu sygn. akt V GUp 216/16” należy złożyć w Biurze podawczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, najpóźniej do 31 stycznia 2019 r., lub drogą pocztową na adres ww. sądu.

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

103 103 zł | 2 pokoje | 50,10 m2 | 3 piętro

 • cena: 103 103 zł
 • 2 058 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

309 000 zł | 150,13 m2

 • cena: 309 000 zł
 • 2 058 za m2
Image things

Szówsko , Podkarpackie

130 000 zł | 235,00 m2

 • cena: 130 000 zł
 • 553 za m2