Wydrna, Podkarpackie

Dom | 171 365 zł | 90,77 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 171 365 zł
 • Miasto: Wydrna
 • Powierzchnia: 90,77 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 1 888 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 21607X50603597
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-28 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 6/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1278.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygnatura V GUp 290/17, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygnaturą V GUp 290/17, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowo--budynkowych położonych w Dydni i Wydrnej, gmina Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.
1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:
- działki nr 2005 o pow. 0,46 ha - zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej mieszkalnej 90,77 m2
,
oszacowanej na 171.365,00 zł

Ofertę nabycia nieruchomości kierowaną do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, i zatytułowaną: „Oferta w postępowaniu sygn. akt V GUp 290/17” należy złożyć w Biurze podawczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, najpóźniej do 28 lutego 2019 r., lub drogą pocztową na adres w/w/ sądu

Image things

Nisko , Podkarpackie

87 010 zł | 105,00 m2

 • cena: 87 010 zł
 • 829 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

4 000 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 000 000 zł
 • 4 000 000 za m2
Image things

Glinik Średni , Podkarpackie

41 798 zł | 41,65 m2

 • cena: 41 798 zł
 • 1 004 za m2