Zgorzelec, Dolnośląskie

Obiekt | 300 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Zgorzelec
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 300 000 zł
 • Ulica: Groszowa 10
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21585X50552073
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-30 - Co to znaczy?

Opis

Regulamin sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości FAMAGO sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu

1. Sprzedaż organizowana jest przez syndyka masy upadłości FAMAGO sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu na podstawie uchwały nr 1 Rady Wierzycieli z dnia 13 listopada 2018 r. wyrażającej syndykowi zezwolenia na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłej spółki.
2. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości usytuowane w Zgorzelcu przy ulicy Groszowej/Fabrycznej 10:
a) prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 9/7 na której usytuowany jest budynek nr 37- hotel stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności,
Cena wywoławcza za przedmiot przetargu określony:
a) w pkt 2 a wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu oraz wpłacenie w terminie składania ofert wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości numer 47 1540 1030 2103 0962 1060 0001. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet ceny kupna, pozostałym zaś oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od zakończenia postępowania przetargowego.

Image things

Zgorzelec , Dolnośląskie

114 750 zł | 48,10 m2

 • cena: 114 750 zł
 • 2 386 za m2