Oborniki Śląskie, Dolnośląskie

Obiekt | 6 027 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości zaprasza do składania ofert zgodnych z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży na nabycie składników majątkowych oraz przysługującym im praw, w skład których wchodzą:

* prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Piłsudskiego 23-29, AM-13, w obrębie 0001 Oborniki Śląskie, w granicach działki gruntu nr 113/1 o pow. 1,2532 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00011848/6 – za cenę nie niższą niż 6.027.000 zł.


Szczegółowe zestawienie ruchomości wraz z cenami wywoławczymi można uzyskać w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu oferty na rachunek bankowy masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości o numerze 02 1750 1064 0000 0000 2180 0098, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.

Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">[email protected]

Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

  • cena: 193 019 zł
  • 1 608 za m2
  • cena: 6 027 000 zł
  • 6 027 000 za m2
Image things

Oborniki Śląskie , Dolnośląskie

1 800 000 zł | 570,80 m2

  • cena: 1 800 000 zł
  • 3 153 za m2