Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

179 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 86,31 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Tomasz Szymandera

Kancelaria Komornicza, Rybny Rynek 1, Grudziądz, 86-300 Grudziądz

tel. 56 4718177 / fax. 56 4718177

Sygnatura: GKm 32/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2022 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Grudziądzu, ul. Gen. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Grunwaldzka 66/1, 86-300 Grudziądz , dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział nr 2 wynoszący 1/2 w  niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 86,31 m2 wraz z przydomowym ogródkiem w pow. 106 m2 , znajdujący się w miejscowości Grudziądz ul. Grunwaldzka 66 wraz z udziałem w wysokości 8631/200919 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi gruntoraz części budynku i urządzenia w XXXX/XXXXXXXX/X - dla lokalu mieszkalnego nr 1 Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 239 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Toruniu 22 1020 5011 0000 9602 0253 6837.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Szymandera


Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 230 000 zł | Działka | 0.2793 ha.

  • cena: 1 230 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

126 000 zł | Działka | 0.2236 ha.

  • cena: 126 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

127 500 zł | Działka | 0.2037 ha.

  • cena: 127 500 zł