Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Namysłów, opolskie

81 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,49 m2 | 2 piętro

- 69 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 81 000 zł
 • Miasto: Namysłów
 • Powierzchnia: 51,49 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 573 zł
 • Ulica: Obrońców Pokoju 22
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 10 800 zł
 • Numer oferty: 215809X505424681
 • Termin wpłaty wadium: 13-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12,  Kluczbork,   46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55  / fax. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: KM 1533/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 14.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Obrońców Pokoju 22/7, 46-100 Namysłów, dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. M. Skłodowskiej - Curie 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.10.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59 8876 0009 0035 7205 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Kaczmarzyk


Historyczne ceny

Image things

Namysłów, opolskie

87 157 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,60 m2 | 4 piętro

 • cena: 87 157 zł
 • 2 594 za m2
Image things

Namysłów, opolskie

87 157 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,60 m2 | 4 piętro

 • cena: 87 157 zł
 • 2 594 za m2