Kotki, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 6 000 zł | 60,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WOJT GMINY BARCIANY
ul. Szkolna 3 11-410 Barclay
WÓJT GMINY BARCIANY
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Kotki 1.
Opis: Lokal mieszkalny nr 2 w budynku Kotki 1 o powierzchni użytkowej 60,00 m2 wraz z udziałem 25/100w częściach wspólnych budynku i gruncie dzialki nr 2/7 obręb Kotki o powierzchni 840 mo; księga wieczysta lokalowa Nr OL1K/00020055/5 oraz udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym-dz. 2/5 o powierzchni 219 m*: KW gruntowa OL1K/00016878/9.
Cena wywoławcza -
6 000,00 zł Wadium
1 200.00 zł Nieruchomość nie jest obciążona i nie posiada zadnych zobowiązań. Na teren ten gmina Barciany nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 5 lutego 2019 r. przelewem na konto BGŻ BNP Paribas SA Oddział w Kętrzynie Nr 61 2030 0045 1110 0000 0211 3510, Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu na konto. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowila cenę nabycia nieruchomości, platną przed podpisaniem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Barciany ul. Szkolna 3, pok. Nr 14
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygra przetarg od podpisania umowy. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odstapienia od przeprowadzenia przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Barciany, pok. nr 14, tel. 753-10-03

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

101 798 zł | 2 pokoje | 50,18 m2 | 2 piętro

  • cena: 101 798 zł
  • 2 029 za m2
Image things

Barciany , Warmińsko-Mazurskie

49 000 zł | 83,23 m2

  • cena: 49 000 zł
  • 589 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

918 750 zł | 1 487,80 m2

  • cena: 918 750 zł
  • 618 za m2