Słubice, Lubuskie

Lokal użytkowy | 1 250 000 zł | 393,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 250 000 zł
 • Miasto: Słubice
 • Powierzchnia: 393,92 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 3 173 zł
 • Ulica: Osiedle Świerkowe 2d
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 100 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21572X50521627
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-22 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach na Osiedlu Świerkowym 2D wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Słubice, Osiedle Świerkowe 2D/1:
a) wyodrębniona nieruchomość lokalowa o powierzchni 393,92 m², zapisana w księdze wieczystej nr GW1S/00032064/4,
b) z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej obejmujący części wspólne budynku i prawo własności gruntu - działki nr 274/4 o powierzchni 1353 m² wynoszący 23101/100000 części zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031448/3 oraz udział wynoszący 4/149 części w działce nr 274/6 o powierzchni 4150 m² stanowiącej podwórze zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031452/4,
c) cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w podwórzu 1 250 000 zł.,
d) wadium w wysokości 100 000 zł.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2019 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22 marca 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Image things

Słubice , Lubuskie

138 000 zł | 60,72 m2

 • cena: 138 000 zł
 • 2 273 za m2
Image things

Słubice , Lubuskie

349 000 zł | 615,00 m2

 • cena: 349 000 zł
 • 567 za m2
Image things

Słubice , Lubuskie

1 250 000 zł | 393,92 m2

 • cena: 1 250 000 zł
 • 3 173 za m2