Kuźnia Raciborska, Opolskie

Dom | 36 075 zł | 151,10 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Rafał Majewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu z siedzibą przy Nowa 29, 47-400 Racibórz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika: Żółkiewskiego 5/2, 41-200 Zabrze, położonego przy Raciborska 64, Turze, 47-420 Kuźnia Raciborska, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/00010174/0. Suma oszacowania wynosi 48 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 80105013281000000403602683.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[Komornik Sądowy


Rafał Majewski

Image things

Krzywiczyny , Opolskie

16 267 zł | 2 pokoje | 42,90 m2 | 1 piętro

  • cena: 16 267 zł
  • 379 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

507 420 zł | 2 817,00 m2

  • cena: 507 420 zł
  • 180 za m2
Image things

Komorno , Opolskie

600 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 600 000 zł
  • 600 000 za m2