Kuźnia Raciborska, Opolskie

Dom | 36 075 zł | 151,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Rafał Majewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu z siedzibą przy Nowa 29, 47-400 Racibórz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika: Żółkiewskiego 5/2, 41-200 Zabrze, położonego przy Raciborska 64, Turze, 47-420 Kuźnia Raciborska, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/00010174/0. Suma oszacowania wynosi 48 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 80105013281000000403602683.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[Komornik Sądowy


Rafał Majewski

Image things

Nysa , Opolskie

191 625 zł | 3 pokoje | 120,27 m2 | 4 piętro

  • cena: 191 625 zł
  • 1 593 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

257 901 zł | 1,00 m2

  • cena: 257 901 zł
  • 257 901 za m2
Image things

Kolonia Biskupska , Opolskie

412 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 412 500 zł
  • 412 500 za m2