Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Opole, opolskie

140 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,20 m2 | 1 piętro

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 25,20 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 5 556 zł
 • Ulica: Alojzego Dambonia 59
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Numer oferty: 215617X504975017
 • Termin wpłaty wadium: 10-11-2022 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA OPOLA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Alojzego Dambonia 59-73 (klatka 67), zlokalizowanego na I piętrze budynku, składającego się z 1 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o łącznej pow. 25,20m2 objętego KW XXXX/XXXXXXXX/X wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego dz. nr 36/5 z km 34 o pow. 3,5471ha, obręb Szczepanowice, KW XXXX/XXXXXXXX/X, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Do lokalu przynależy piwnica nr 5 o pow. 3,87m².

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie – sieć centralnego ogrzewania zasilana siecią ciepłowniczą.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 5.1.M – strefa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140.000,00 zł; w tym cena lokalu: 131.592,00 zł, cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (0,069%): 8.408,00 zł; wadium: 14.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2022r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

Złożenia do dnia 10 listopada 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: [email protected].


Wniesienia do dnia 10 listopada 2022 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.
Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 pok. 919, tel. 77/4435749 lub 77/4461168-9. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Opole, opolskie

210 613 zł | Mieszkanie | 61,00 m2

 • cena: 210 613 zł
 • 3 453 za m2
Image things

Opole, opolskie

2 000 000 zł | Działka | 0.5226 ha.

 • cena: 2 000 000 zł
Image things

Opole, opolskie

510 000 zł | Działka | 0.7481 ha.

 • cena: 510 000 zł