Ceradz Dolny, Wielkopolskie

Dom | 212 325 zł | 118,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Powstańców Wlkp. 29A, 64-553 Ceradz Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00030782/3.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o obszarze 1455 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, o pow. użytkowej 118,2 m2, z dwoma pomieszczeniami garażowo - gospodarczymi, o powierzchni 28,97 m2 i 50,16 m2. Opis budynku mieszkalnego - wolnostojący, piętrowy (parter i piętro), niepodpiwniczony, z dwoma pomieszczeniami garażowo - gospodarczymi. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej, w latach 70 - tych ubiegłego stulecia. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków żużlobetonowych. Ścianki działowe z materiałów drobnowymiarowych. Elewacje ocieplone z trzech stron, brak ocieplenia jednej ściany budynku. Strop nad parterem drewniany. Stropodach płaski, kryty papą, nieocieplony. Okna PCV, ok. 15 letnie. Na parterze znajduje się pokój, komunikacja, kotłownia i klatka schodowa. Na piętrze usytuowane są: 3 pokoje, komunikacja, kuchnia i łazienka. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodną, teleinformatyczną, c.o. z pieciem na opał stały. Wykończenie wewnętrzne - parter: Podłogi: pokój - panele podłogowe, komunikacja - płytki ceramiczne, kotłownia - posadzka betonowa. Ściany we wszystkich pomieszczeniach malowane. Wykończenie wewnętrzne - piętro: Podłogi: pokoje, kuchnia i komunikacja - panele podłogowe, łazienka - płytki ceramiczne. Ściany: kuchnia - nad zabudową kuchenną płytki ceramiczne, pozostała część malowana, pokoje - ściany malowane, łazienka - ściany wykończone płytkami ceramicznymi, komunikacja - ściany malowane i częściowo tapetowane. Wyposażenie łazienki: umywalka, ustęp, kabina prysznicowa. W garażach posadzki betonowe i kanały rewizyjne. Przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenie obszarów osiedleńczych.

Suma oszacowania wynosi 283 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36907200022004040237260001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Wargowo , Wielkopolskie

41 173 zł | Kawalerka | 34,90 m2

  • cena: 41 173 zł
  • 1 180 za m2
Image things

Kościan , Wielkopolskie

75 000 zł | 2 pokoje | 51,33 m2

  • cena: 75 000 zł
  • 1 461 za m2
Image things

Luboń , Żabikowo

125 775 zł | Kawalerka | 34,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 125 775 zł
  • 3 604 za m2