Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Białogrądy, podlaskie

401 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 401 000 zł
 • Miasto: Białogrądy
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 401 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 40 100 zł
 • Numer oferty: 215298X504227919
 • Termin wpłaty wadium: 27-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości Marka Bałdygi - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
(sygn. akt VIII GUp 527/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

− prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 209 o powierzchni 2,1400 ha
położonej w miejscowości Białogrądy gminie Grajewo (powiat grajewski, województwo podlaskie) zabudowanej
budynkiem, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
XXXX/XXXXXXXX/X.

Działka zabudowana jest budynkiem parterowym gospodarczym o pow. zabudowy 1066 m2. Według danych z
ewidencji gruntów działkę zajmują: PsVI - 0,0957 ha, Br-RVI - 0,1309 ha , ŁIV - 0,3247 ha, RVI - 1,5887ha.
Dla obszaru na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą nr 188/XXXIII/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 18.10.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo działka znajduje się na
terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 401.000 zł (czterysta jeden tysięcy złotych 00/100) netto tj. 100%
wartości oszacowania.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:
1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie
nieruchomości - Białogrądy, KW nr XXXX/XXXXXXXX/X (sygn. akt VIII GUp 527/21)” drogą pocztową lub
osobiście na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia
27 października 2022 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 40.100 zł (czterdzieści tysięcy sto złotych
00/100) do dnia 26 października 2022 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku
masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł
nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA O/Suwałki.

Image things

Białogrądy, podlaskie

537 150 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 537 150 zł