Ostrów Wlkp., Wielkopolskie

Dom | 188 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim


Łukasz Konrady


Kancelaria Komornicza, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 735 18 06 / fax. 62 735 18 06


Sygnatura: Km 326/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Traugutta 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00010953/6.


Suma oszacowania wynosi 283 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Ostrów Wlkp. 32 1020 2267 0000 4302 0035 5289.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Łukasz KonradyImage things

Kalisz , Wielkopolskie

336 142 zł | 87,80 m2

  • cena: 336 142 zł
  • 3 828 za m2
Image things

Zbąszyń , Wielkopolskie

306 750 zł | 229,84 m2

  • cena: 306 750 zł
  • 1 335 za m2
  • cena: 222 750 zł
  • 222 750 za m2