Przylep, Nowe Miasto

Mieszkanie | 90 000 zł | 4 pokoje | 65,58 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze


Norbert Piskorz


Kancelaria Komornicza, Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra


tel. 683246195 / fax. 683246195


Sygnatura: Km 2971/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Pl Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Winna 3/1,Przylep, 65-001 Zielona Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00040906/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny położony na parterze budynku dwurodzinnego wybudowanego w latach 80 XX wieku. Właściciel lokalu posiada udział w 1/2 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr KW ZG1E/00027635/1, opisanej numerem działki 501/10. Biegły stwierdził niezgodność w zakresie powierzchni działki- powierzchnia ujawniona w księdze wieczystej (114 m.kw.) jest mniejsza niz powierzchnia zabudowy budynku. Lokal o powierzchni użytkowej 65,58m.kw. składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją. Wejście do lokalu z murowanego ganku. Lokal posiada instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i CO z kotła na paliwo stałe umieszczonego w budynku gospodarczym przylegającym do budynku głównego. Stan techniczny lokalu zły.


Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 68 1020 5402 0000 0002 0113 0632.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Pl Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Norbert PiskorzImage things

Międzyrzecz , Lubuskie

1 088 000 zł | 665,90 m2

  • cena: 1 088 000 zł
  • 1 634 za m2
Image things

Torzym , Lubuskie

32 700 zł | 110,20 m2

  • cena: 32 700 zł
  • 297 za m2
Image things

Cibórz , Lubuskie

193 050 zł | 1 343,00 m2

  • cena: 193 050 zł
  • 144 za m2