Kostrzyn N/o, Lubuskie

Mieszkanie | 119 250 zł | Kawalerka | 50,40 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słubicach


Karol Grzelewski


Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9E, Słubice, 69-100 Słubice


tel. / fax.


Sygnatura: Kmp 96/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice, pokój 231, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Oś. Leśne 7/1, 66-470 Kostrzyn n/O, dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00017237/7.


Suma oszacowania wynosi 159 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 32 12403608 1111 0000 4338 0998.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słubicach mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 3B, Słubice, 69-100 Słubice.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Karol GrzelewskiImage things

Zielona Góra , Lubuskie

109 500 zł | 2 pokoje | 44,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 109 500 zł
  • 2 477 za m2
Image things

Cybinka , Lubuskie

22 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 22 400 zł
  • 22 400 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

53 000 zł | Kawalerka | 26,36 m2 | 3 piętro

  • cena: 53 000 zł
  • 2 011 za m2