Włocławek, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 231 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Włocławku


Grzegorz Perczyński


Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek


tel. 542312910 / fax. 542320332


Sygnatura: Km 1917/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Krecia 25, Bluszczowa 41, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00024340/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na działce gruntu nr 145 - KM 20, o pow. 991 m kw. Zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczona i budynkiem gospodarczym z garażem . Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej


Suma oszacowania wynosi 309 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ oddział Włocławek 77154010692001871826920001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grzegorz PerczyńskiImage things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

72 075 zł | 2 pokoje | 32,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 72 075 zł
  • 2 218 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

117 450 zł | 3 pokoje | 60,70 m2 | 5 piętro

  • cena: 117 450 zł
  • 1 935 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

39 150 zł | Kawalerka | 35,20 m2

  • cena: 39 150 zł
  • 1 112 za m2