Łobez, Zachodniopomorskie

Obiekt | 413 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NA NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1L/00005469/6Zastępca
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łobzie Michał Melinger na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łobzie I Wydział Cywilny, ul. Niepodległości 15 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

położonej: 73-150 Łobez, Klępnica 11,
dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1L/00005469/6

Suma oszacowania wynosi 551 000,00zł,zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 413 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 100,00zł.
Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 lub wpłacić (uznanie na rachunku bankowym organu egzekucyjnego co najmniej na dzień poprzedzający) na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Drawsku Pomorskim 84102028470000110200662759 najpóźniejw dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Image things

Łobez , Zachodniopomorskie

368 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 368 667 zł
  • 368 667 za m2