Łuzki, Mazowieckie

Dom | 144 815 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Hanna Domaszczyńska, Kancelaria - Siedlce ul. B-pa Świrskiego 43A/6 tel 25 63-237-99 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu


28 lutego 2019 roku o godz. 12.00w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w sali rozpraw nr 7 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
- działki gruntu nr 178 o pow. 1400m2 oraz budynku mieszkalnego, położonej w miejscowości Łuzki, gm. Łosice

- cena oszacowania.......................................... 217.223,-zł

- cena wywołania ................................................... 144.815,33zł + 23% VAT

- rękojmia ............................................................. 21.722,30 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika dzień przed licytacją potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty rękojmi na konto komornika w PKO BP O/Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r. ze zm. (Dz.U. z 16.12.2016r., poz. 2052 tekst jedn.).

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Image things

Łomianki , Mazowieckie

976 500 zł | 438,70 m2

  • cena: 976 500 zł
  • 2 226 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Południe

200 025 zł | Kawalerka | 33,97 m2 | 4 piętro

  • cena: 200 025 zł
  • 5 888 za m2
Image things

Radom , Śródmieście

101 250 zł | 2 pokoje | 47,80 m2 | Parter

  • cena: 101 250 zł
  • 2 118 za m2