Warszawa, Ursynów

Mieszkanie | 345 750 zł | 3 pokoje | 63,00 m2 | Parter

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa


Krzysztof Łuczyszyn


Kancelaria Komornicza, ul. Woronicza 31/79, Warszawa, 02-640 Warszawa


tel. 22 6460338 / fax. 22 8493506


Sygnatura: Km 5345/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-03-2019r o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 613, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego  do dłużnika :

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 02-875 Warszawa, ul. Puszczyka 18A/55, wpisanego w rejestrze Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Jary, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [WA2M/00455519/6]. Lokal o powierzchni użytkowej 63,00 m2 położony jest na 1 kondygnacji nadziemnej budynku i – według informacji z księgi wieczystej – składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 461 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 100,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
81 10201026 3087 0000 2053 4517
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy


Krzysztof ŁuczyszynImage things

Warszawa , Żoliborz

692 550 zł | 269,40 m2

  • cena: 692 550 zł
  • 2 571 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Północ

208 461 zł | Kawalerka | 32,60 m2 | 4 piętro

  • cena: 208 461 zł
  • 6 395 za m2
Image things

Warszawa , Ochota

235 217 zł | 3 pokoje | 48,29 m2 | 1 piętro

  • cena: 235 217 zł
  • 4 871 za m2