Kraków, Prądnik Biały

Mieszkanie | 191 595 zł | 3 pokoje | 47,44 m2 | 10 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Katarzyna Mędrek


Kancelaria Komornicza, Pleszowska 29, 31-228 Kraków


tel. 123070484 / fax.


Sygnatura: KM 2551/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Katarzyna Mędrek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-143, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Białoprądnicka 17/44, 31-221 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA W KRAKOWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00376393/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 44 (kondygnacja 11) w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Białoprądnickiej 17 o powierzchni 45,5 m2 składający się z 3 pokoi kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica nr 44 o powierzchni 1,94 m2


Suma oszacowania wynosi 255 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 595,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 546,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 26 1050 1100 1000 0090 3122 0032.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie mieszczącym się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Katarzyna MędrekImage things

Kraków , Podgórze

315 000 zł | 60,47 m2 | Parter

  • cena: 315 000 zł
  • 5 209 za m2
Image things

Kraków , Dębniki

209 114 zł | 31,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 209 114 zł
  • 6 639 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

309 750 zł | 2 pokoje | 63,66 m2 | 2 piętro

  • cena: 309 750 zł
  • 4 866 za m2