Nysa, Opolskie

Mieszkanie | 100 875 zł | 2 pokoje | 51,60 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nysie


Violetta Wójcik


Kancelaria Komornicza, Rynek 36, Nysa, 48-300 Nysa


tel. 774352717 / fax. 774352717


Sygnatura: Km 828/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Violetta Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nysie, Rynek 36 C, 48-300 Nysa, pokój 402 Rat., odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Gałczyńskiego 10/9, 48-304 Nysa, dla którego SĄD REJONOWY W NYSIE V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00070318/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 9, położony na 5 kondygnacji (ostatnie piętro) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Nysie, przy ulicy Gałczyńskiego nr 10, gmina Nysa, powiat nyski, województwo opolskie. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw nr OP1N/00070318/7.
Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 22/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią działki gruntowe nr 26/13 i 143/9, o łącznym obszarze 0,1964 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00069557/4.
Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju, o łącznej pow. użytkowej 48,40 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,20 m2.
Lokal wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania.


Suma oszacowania wynosi 134 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 34 10203668 0000 5602 0289 5290 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Violetta WójcikImage things

Nysa , Opolskie

345 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 345 375 zł
  • 345 375 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

118 200 zł | 2 pokoje | 53,11 m2 | Parter

  • cena: 118 200 zł
  • 2 226 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

191 625 zł | 3 pokoje | 120,27 m2 | 4 piętro

  • cena: 191 625 zł
  • 1 593 za m2