Gorzów Wielkopolski, Lubuskie

Mieszkanie | 53 625 zł | Kawalerka | 23,90 m2 | 1 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim


Mateusz Ptak


Kancelaria Komornicza, ul. Nadbrzeżna 17, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski


tel. 95 718 02 44 / fax. 95 743 56 53


Sygnatura: Km 696/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Chopina 52/blok 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Ściegiennego 19/9, 66-400 Gorzów Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00069484/1.


Suma oszacowania wynosi 71 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 150,00 zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 55 1240 5354 1111 0010 4876 5214.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mateusz PtakImage things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

146 175 zł | 53,13 m2

  • cena: 146 175 zł
  • 2 751 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

30 000 zł | Kawalerka | 21,79 m2 | 4 piętro

  • cena: 30 000 zł
  • 1 377 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

429 000 zł | 355,30 m2

  • cena: 429 000 zł
  • 1 207 za m2