Trzęsacz, Zachodniopomorskie

Dom | 89 973 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie


Monika Sawicka-Kostiuczuk


Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 11, Choszczno, 73-200 Choszczno


tel. 691743322 / fax. 957174050


Sygnatura: Km 1180/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie z siedzibą przy Wolności 14, 73-200 Choszczno, pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Trzęsacz, 73-260 Pełczyce, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/00000419/7.


Suma oszacowania wynosi 134 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 973,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 496,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69124039271111001047704762.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Choszcznie mieszczącym się pod adresem: Wolności 14, Choszczno, 73-200 Choszczno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Monika Sawicka-KostiuczukImage things

Drozdowo , Zachodniopomorskie

48 750 zł | 51,40 m2

  • cena: 48 750 zł
  • 948 za m2
Image things

Nowogard , Zachodniopomorskie

50 250 zł | 2 pokoje | 62,23 m2

  • cena: 50 250 zł
  • 807 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

142 725 zł | 2 pokoje | 46,49 m2 | 2 piętro

  • cena: 142 725 zł
  • 3 070 za m2