Łódź, Bałuty

Mieszkanie | 133 500 zł | 3 pokoje | 51,54 m2 | 3 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


Andrzej Karwecki


Kancelaria Komornicza, Gdańska 91, Łódź, 90-613 Łódź


tel. 426377902 / fax. 426304422


Sygnatura: Km 1284/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Andrzej Karwecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Kościuszki 107, 90-422 Łódź, pokój A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Zbożowa 7/6, 91-844 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00135701/3.
Opis nieruchomości:
prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju, usytuowany na II piętrze, o powierzchni łącznej 51,54m2, okna pcv, media miejskie


Suma oszacowania wynosi 178 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 35 10501461 1000 0022 7079 7232.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107, Łódź, 90-422 Łódź.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej KarweckiImage things

Łódź , Bałuty

496 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 496 500 zł
  • 496 500 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

382 875 zł | 1,00 m2

  • cena: 382 875 zł
  • 382 875 za m2
Image things

Łódź , Polesie

220 000 zł | 79,05 m2

  • cena: 220 000 zł
  • 2 783 za m2