Czarne, Pomorskie

Mieszkanie | 49 600 zł | Kawalerka | 34,70 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 49 600 zł
 • Miasto: Czarne
 • Powierzchnia: 34,70 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 429 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21474X50292111
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-06 - Co to znaczy?

Opis

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO w GDYNI ogłasza KOLEJNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w CZARNE przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 3C.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 34,70 m2, położonego na I piętrze budynku nr 3C przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Czarne, powiat człuchowski, obejmującego 1 pokój, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój. Przynależy do niego piwnica znajdująca się w częściach wspólnych budynku. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki
energetycznej.

Dla nieruchomości na której posadowiony jest budynek prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Człuchowie księga wieczysta SL1Z/00021954/9. Z własnością przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 298/10000 części we współwłasności budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz takim samym udziałem we współwłasności działki gruntu oznaczonej w ewidencji nr 3/32, obręb Czarne Miasto 0001, o obszarze 0,1142 ha.

Nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MZPP uchwała Rady Miejskiej w Czarnem XLVIII/301/10 z dnia 2010-11-08 obszar oznaczony symbolem B.3.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 02.10.2018 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 08.11.2018 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 18.12.2018 r.

Cena wywoławcza: 49 600,00 zł Wadium: 5 000,00 zł

Cena nieruchomości jest podana w kwocie netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążone żadnymi prawami, roszczeniami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym.

Przetarg odbędzie się dnia 11.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19, sala konferencyjna (III piętro).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej, w nieprzekraczalnym terminie do 06.02.2019 r. przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w Banku Gospodarstwa Krajowego numer konta 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008.

Za ostateczny termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni.

Image things

Czarne , Pomorskie

56 800 zł | 2 pokoje | 36,00 m2 | 2 piętro

 • cena: 56 800 zł
 • 1 578 za m2
Image things

Czarne , Pomorskie

80 000 zł | 3 pokoje | 63,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 80 000 zł
 • 1 270 za m2
Image things

Czarne , Pomorskie

54 400 zł | 2 pokoje | 35,00 m2 | 4 piętro

 • cena: 54 400 zł
 • 1 554 za m2