Leżajsk, Podkarpackie

Mieszkanie | 101 761 zł | 2 pokoje | 51,29 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku


Jacek Podkamienny


Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 64, Leżajsk, 37-300 Leżajsk


tel. 17 242 70 02 / fax. 17 242 70 02


Sygnatura: KM 499/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku z siedzibą przy Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy , 37-300 Leżajsk, dla którego SĄD REJONOWY LEŻAJSK IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1E/00051177/1.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na parterze (pierwszej kondygnacji) czteropiętrowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Kopernika w Leżajsku, gmina Miasto Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z toaletą i przedpokoju o powierzchni użytkowej 44,56 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 6,73 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 51,29 m2. Przedmiotowe ograniczone prawo rzeczowe objęte jest księgą wieczystą nr RZ1E/00051177/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Suma oszacowania wynosi 135 681,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 760,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 568,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Leżajsku 35 9187 0001 2001 0001 4326 0002.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyJacek PodkamiennyImage things

Boguchwała , Podkarpackie

121 261 zł | 2 pokoje | 47,17 m2 | 1 piętro

  • cena: 121 261 zł
  • 2 571 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

153 662 zł | 2 pokoje | 46,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 153 662 zł
  • 3 326 za m2
Image things

Ustrzyki Dolne , Podkarpackie

464 018 zł | 1,08 m2

  • cena: 464 018 zł
  • 429 646 za m2