Werbkowice, Lubelskie

Obiekt | 165 000 zł | 360,63 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 165 000 zł
 • Miasto: Werbkowice
 • Powierzchnia: 360,63 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 458 zł
 • Ulica: 3 Maja 37
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21452X50240587
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-07 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości Wojciecha Kordy,
zgodnie z postanowieniem Sędziego – komisarza z dnia 18 12.2018 roku
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najlepszej oferty;
własność nieruchomości gruntowej o pow. 4 000 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-produkcyjnym o pow. 360,63 m2, budynkiem gospodarczym w budowie oraz rolne działki gruntu nr 980/1 i980/4 opow. 0,30 ha; położonej przy ul. 3 Maja 37 w Werbkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ZA1H/0005474/9 za cenę nie niższą niż75% wartości oszacowania, tj.165.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka masy upadłości przy al. Piłsudskiego 9/35, 20-011 Lublin, codziennie w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (tel. 795 698 301). Oferty można składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na ww. adres z dopiskiem „oferta”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

86 660 zł | 2 pokoje | 38,80 m2 | 4 piętro

 • cena: 86 660 zł
 • 2 233 za m2
Image things

Świdnik , Lubelskie

115 672 zł | 3 pokoje | 49,73 m2 | 4 piętro

 • cena: 115 672 zł
 • 2 326 za m2
Image things

Lublin , Majdanek

1 190 000 zł | 777,00 m2

 • cena: 1 190 000 zł
 • 1 532 za m2