Werbkowice, Lubelskie

Obiekt | 165 000 zł | 360,63 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 165 000 zł
 • Miasto: Werbkowice
 • Powierzchnia: 360,63 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 458 zł
 • Ulica: 3 Maja 37
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21452X50240587
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-07 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości Wojciecha Kordy,
zgodnie z postanowieniem Sędziego – komisarza z dnia 18 12.2018 roku
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najlepszej oferty;
własność nieruchomości gruntowej o pow. 4 000 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-produkcyjnym o pow. 360,63 m2, budynkiem gospodarczym w budowie oraz rolne działki gruntu nr 980/1 i980/4 opow. 0,30 ha; położonej przy ul. 3 Maja 37 w Werbkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ZA1H/0005474/9 za cenę nie niższą niż75% wartości oszacowania, tj.165.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka masy upadłości przy al. Piłsudskiego 9/35, 20-011 Lublin, codziennie w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (tel. 795 698 301). Oferty można składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na ww. adres z dopiskiem „oferta”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Image things

Lublin , Lubelskie

14 667 zł | 13,51 m2

 • cena: 14 667 zł
 • 1 086 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

1 703 601 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 703 601 zł
 • 1 703 601 za m2
Image things

Puławy , Lubelskie

184 010 zł | 70,43 m2 | 1 piętro

 • cena: 184 010 zł
 • 2 613 za m2